Plotový systém Rockfence

Plotový systém Rockfence

Rockfence je špecifický typ gabionového plota, ktorý šetrí priestor vďaka svojej úspornej hrúbke. Je vyrobený z veľmi pevných zváraných panelov. Vysoká pevnosť je zabezpečená zdvojením horizontálnych drôtov v gabionovom paneli. K vertikálnym drôtom sú privarené horizontálne drôty z prednej aj zo zadnej strany panela.

Plotový systém Rockfence pozostáva z ucelených opakujúcich sa segmentov.

V každom segmente sú zabudované 2 stabilizačné stĺpiky z oceľového profilu 60x40x2 mm. Montáž plotového systému Rockfence prebieha pomocou montážnych C-spôn a montážnych háčikov. Pri navrhovaní oplotenia zo systému Rockfence odporúčame počítať so štandardnou dĺžkou (na šírku) jedného segmentu 2,5 m (medzi stĺpikmi). Dĺžku záverečného segmentu je v prípade potreby možné upraviť na mieru. Využitie štandardných rozmerov šetrí náklady na odpad, ktorý vzniká ich orezávaním.

Rozmer oka
200*50 mm
Priemer drôtu
5,0 mm - priemer vertikálnych drôtov
6,0 mm - priemer horizontálnych drôtov
Povrchová úprava
ZN
?
zinok
Štandardné rozmery
Dĺžka segmentu: 2,5 m
Hrúbka segmentu: 0,2 alebo 0,3 m
Výška segmentu: od 0,6 do 2,4 m (násobky 0,2 m)

Vhodné riešenia

Máte záujem?

Kontaktujte nás +421 911 121 977