Pletené gabiony Zvárané gabiony Montážne prvky

Pletené gabiony

Pletené gabiony vyrábame z drôtenej siete so šesťuholníkovými okami (tzv. hexagonálna sieť). Pri pletení sa vždy jeden drôt obtočí dvakrát okolo druhého, preto sa v odbornom žargóne zvykne sieť nazývať tiež dvojzákrutová. Technológia dvojitého zákrutu je zárukou vysokej pevnosti a zároveň pružnosti konštrukcie.

Viac

Zvárané gabiony

Zváraný gabion je konštrukcia zložená zo zváraných drôtených sietí a montážnych prvkov, ktorá sa plní kamenivom. Zvárané gabionové siete sa vyrábajú z hrubších drôtov, aby bol zvar dostatočne pevný a odolný voči roztrhnutiu.

Viac

Montážne prvky

Slúžia na spájanie stien a priečok gabionov na stavbe. Špirály sú vhodné pre zvárané gabiony a viazací drôt pre pletené gabiony. C-spony je možné použiť pre oba typy gabionov, sú k nim však potrebné špeciálne kliešte.

Viac

Naše riešenia

Oporné múry

Oporné konštrukcie z pletených alebo zváraných gabionov, ktoré zabraňujú zosuvom pôdy a vyrovnávajú terén.

Viac

Vystužené násypy

Spevňujú a zlepšujú stabilitu strmých svahov a umožňujú sanáciu zosuvov pôdy.

Viac

Protipovodňové opatrenia

Ochranné gabionové hrádze, suché poldre, úpravy tokov a zmierňovanie ich sklonov, protipovodňové bariéry.

Viac

Protihlukové steny

Gabionové steny zamerané na tlmenie hluku od dopravy v priľahlých obývaných častiach dopravnej komunikácie.

Viac

Gabionové ploty

Gabionové oplotenie je spojenie moderného dizajnu a prírodných materiálov, ktoré zabezpečí dostatok súkromia.

Viac

Záhradná architektúra

Variabilita gabionov dáva priestor tvorivej fantázii pri navrhovaní záhrad, parkov alebo iných verejných priestranstiev.

Viac

Obklady fasád

Fasádne obklady zo zváraných gabionov a prírodného kameňa, ktoré dodajú stavbe atraktívny vzhľad.

Viac

Ochrana proti padaniu skál

Pletená hexagonálna sieť je účinný a spoľahlivý prostriedok na zachytávanie zvetraných úlomkov skalných stien pred ich pádom na cestu alebo železnicu.

Viac

Čo sú to gabiony?

Gabiony sú stavebné prvky z drôtenej siete, ktoré tvarom pripomínajú kôš alebo klietku. Na stavbe sa plnia prírodným kameňom, preto sa nazývajú aj drôtokamenné koše. Sú vhodné ako alternatíva betónových konštrukcií pri výstavbe cestných a železničných násypov, mostov, oporných a protihlukových stien, pri úprave korýt a brehov riek alebo vodných nádrží. V mestskej a záhradnej architektúre ponúkajú atraktívne riešenia oplotení a terénnych úprav s moderným dizajnom.

Viac

Pletené gabiony

Pletené gabiony vyrábame z drôtenej siete so šesťuholníkovými okami (tzv. hexagonálna sieť). Pri pletení sa vždy jeden drôt obtočí dvakrát okolo druhého, preto sa v odbornom žargóne zvykne sieť nazývať tiež dvojzákrutová. Technológia dvojitého zákrutu je zárukou vysokej pevnosti a zároveň pružnosti konštrukcie.

Zvárané gabiony

Zváraný gabion je konštrukcia zložená zo zváraných drôtených sietí a montážnych prvkov, ktorá sa plní kamenivom. Zvárané gabionové siete sa vyrábajú z hrubších drôtov, aby bol zvar dostatočne pevný a odolný voči roztrhnutiu.