Gabionové matrace

Gabionové matrace

Označujeme ich tiež ako „eko-matrace“. Vyrábame ich z drôtenej siete so šesťuholníkovými okami (tzv. hexagonálna sieť). Pri pletení sa vždy jeden drôt obtočí dvakrát okolo druhého, preto sa v odbornom žargóne zvykne sieť nazývať tiež dvojzákrutová. Technológia dvojitého zákrutu je zárukou vysokej pevnosti a zároveň pružnosti konštrukcie. 

Gabionové matrace tvoria flexibilné a priepustné konštrukcie pre spevnenie brehov riek a hrádzí alebo pre protieróznu ochranu svahov.  Oproti košom sú nižšie (do výšky 0,5 m) a majú dominantný plošný rozmer. Pozostávajú z dvoch častí: základne (spodku) a veka. V prípade potreby je možné nahradiť veko hexagonálnou sieťou z rolky. Veľkoplošné matrace sú rovnomerne rozdelené do buniek pomocou samostatných vnútorných priečok. 

Matrace dodávame rozložené, nenaplnené a zlisované v balíkoch. Na stavbe je potrebné matrac zložiť, naplniť kamenivom, prikryť vekom alebo sieťou z rolky a spojiť montážnymi prvkami.

Rozmer oka
60*80 mm
80*100 mm
Priemer drôtu
2,2 mm
2,7 mm
3,0 mm
Povrchová úprava
ZN
?
zinok
ZN95AL5
?
zinok s hliníkom
ZN + PVC
?
zinok a vrstva PVC
ZN95AL5 + PVC
?
zinok s hliníkom a vrstva PVC
Štandardné rozmery
3,0 – 6,0 m x 2,0 m x 0,30 m
?
L x B x H dĺžka x šírka x výška
3,0 – 6,0 m x 2,0 m x 0,23 m
?
L x B x H dĺžka x šírka x výška
3,0 – 6,0 m x 2,0 m x 0,17 m
?
L x B x H dĺžka x šírka x výška
Spôsob montáže
Viazacím drôtom
Montážnymi sponami

Máte záujem?

Kontaktujte nás +421 911 121 977