Čo sú gabiony?

Gabiony sú stavebné prvky z drôtenej siete, ktoré tvarom pripomínajú kôš alebo klietku. Na stavbe sa plnia prírodným kameňom, preto sa nazývajú aj drôtokamenné koše. Sú vhodné ako alternatíva betónových konštrukcií pri výstavbe cestných a železničných násypov, mostov, oporných a protihlukových stien, pri úprave korýt a brehov riek alebo vodných nádrží. V mestskej a záhradnej architektúre ponúkajú atraktívne riešenia oplotení a terénnych úprav s moderným dizajnom.

 Ich názov pochádza z talianskeho slova gabbia – v preklade „klietka“. Súčasné drôtené gabiony sa vyvinuli z pletených prútených košov plnených kamením, ktoré sa používali v stredoveku na budovanie rýchlych obranných opevnení.

 

Prednosti využitia gabionových konštrukcií

Priepustnosť

Kamenná výplň sa vyznačuje medzerovitosťou, ktorá umožňuje odtok vody a bráni vzniku hydrostatického tlaku na stenách gabionových konštrukcií, plní drenážnu funkciu.

Pružnosť a prispôsobivosť

Sú schopné deformácie pri zachovaní celistvosti, prispôsobia sa terénu všade tam, kde by sa betónové konštrukcie lámali, sú vhodné pre nestabilné podložia.

Vysoká odolnosť a životnosť

Je zabezpečená vynikajúcimi vlastnosťami oceľového drôtu, jeho povrchovou úpravou hrubým nánosom zinku, zinku s hliníkom alebo PVC a kvalitou výplňového materiálu. Postupom času sa medzery vypĺňajú naplaveninami a celá konštrukcia prerastá vegetáciou, čo zvyšuje jej pevnosť a dokáže odolať veľkým tlakom.

Ekologickosť a estetickosť

Gabionové konštrukcie časom splynú s okolitou prírodou, zarastú miestnou vegetáciou a pôsobia estetickejšie v porovnaní s betónovými konštrukciami. Vo vodných tokoch umožňujú riasam uchytenie a udomácnenie mikroorganizmov na prirodzené čistenie vody. Sú príjemným doplnkom krajinotvorby.

Pletené gabiony

Pletené gabiony vyrábame z drôtenej siete so šesťuholníkovými okami (tzv. hexagonálna sieť). Pri pletení sa vždy jeden drôt obtočí dvakrát okolo druhého, preto sa v odbornom žargóne zvykne sieť nazývať tiež dvojzákrutová. Technológia dvojitého zákrutu je zárukou vysokej pevnosti a zároveň pružnosti konštrukcie.

Zvárané gabiony

Zváraný gabion je konštrukcia zložená zo zváraných drôtených sietí a montážnych prvkov, ktorá sa plní kamenivom. Zvárané gabionové siete sa vyrábajú z hrubších drôtov, aby bol zvar dostatočne pevný a odolný voči roztrhnutiu.

Výroba gabionov

Gabiony vyrábame priamo v našej firme v Brezovej pod Bradlom. Máme vlastné strojné vybavenie na pletenie a zváranie drôtených sietí. Väčšina strojov bola vyrobená našou partnerskou firmou NOVAS MACHINERY s.r.o. Na výrobu gabionov používame kvalitný oceľový drôt od európskych výrobcov. Kvalita výrobkov je pre nás veľmi dôležitá a preto ju sledujeme od dodania vstupného materiálu až po vyvezenie hotových výrobkov na sklad. Náš záväzok v oblasti kvality sme potvrdili certifikáciou systému manažérstva kvality ISO 9001:2008.

Viac

Máte záujem?

Kontaktujte nás +421 911 121 977