Gabionové koše

Gabionové koše

Označujeme ich tiež ako „eko-koše“. Vyrábame ich z drôtenej siete so šesťuholníkovými okami (tzv. hexagonálna sieť). Pri pletení sa vždy jeden drôt obtočí dvakrát okolo druhého, preto sa v odbornom žargóne zvykne sieť nazývať tiež dvojzákrutová. Technológia dvojitého zákrutu je zárukou vysokej pevnosti a zároveň pružnosti konštrukcie.

Gabionové koše majú tvar mohutných kvádrov alebo kociek. Každý kôš je samostatný ucelený výrobok, ktorý má všetkých šesť stien a vnútornú priečku na každý meter dĺžky. Sú ideálne pre stavbu oporných (zárubných) múrov, pre opevnenie hrádzí a mostov, budovanie hrádzok a ďalších konštrukcií v environmentálnych projektoch.

Koše dodávame rozložené, nenaplnené a zlisované v balíkoch. Na stavbe je potrebné kôš zložiť, naplniť kamenivom a spojiť montážnymi prvkami.

Rozmer oka
60*80 mm
80*100 mm
Priemer drôtu
2,2 mm
2,7 mm
3,0 mm
Povrchová úprava
ZN
?
zinok
ZN95AL5
?
zinok s hliníkom
ZN + PVC
?
zinok a vrstva PVC
ZN95AL5 + PVC
?
zinok s hliníkom a vrstva PVC
Štandardné rozmery
2 x 1 x 1 m
?
L x B x H dĺžka x šírka x výška
1,5 x 1 x 1 m
?
L x B x H dĺžka x šírka x výška
1 x 1 x 1 m
?
L x B x H dĺžka x šírka x výška
2 x 1 x 0,5 m
?
L x B x H dĺžka x šírka x výška
1 x 1 x 0,5 m
?
L x B x H dĺžka x šírka x výška
2 x 0,5 x 0,5 m
?
L x B x H dĺžka x šírka x výška
Spôsob montáže
Montážnymi sponami

Vhodné riešenia

Máte záujem?

Kontaktujte nás +421 911 121 977